Можете да платите в кеш на рецепцията на клиниката. Допуска се и плащане по банков път.
Клиника Борола работи с Националната здравноосигурителна каса. Вие заплащате само услугите, които не се поемат от нея.

Клиника Борола има договори с няколко частни здравноосигурителни дружества. Ако имаме споразумение с вашето дружество, застрахователят ви ще изпрати частта от разсроченото ви плащане до нашата клиника.

Ако имате въпроси, обадете се на тел. 02 / 983 6211